پایگاه اطلاع رسانی ثمین | Samiin.ir
  • ورود شما را به اولین پایگاه اطلاع رسانی رسمی محافل مذهبی استان کرمانشاه گرامی می داریم
کد خبر: 40
تاریخ انتشار: 1392/11/12 - 11:50
صابر خراسانی

-------------------------------------------------------------------------
مناجاتی ( امام زمان عج ):


چشممان خشک شد از وسعت این بی آبی

 و  نداریم دگر طاقت این بی آبی

در قنوت دلمان خواهش باران داریم

 ندبه خوانیم و تمنای بهاران داریم

پس ببار ای پسر حضرت بارانبر ما

 که ترک خورده زمین از اثر این گرما

دامن دشت شده سفره ی راز دل ما

 داغ آلاله نشانی ز نیاز دل ما

ما که در راه تو عمری ست تمامی گردیم

 گردبادیم و به دنبال شما می گردیم

چند جمعه دلمان را سر راهت آریم

 تا بدانی که تمنای وصالت  داریم

شهرمان را ز رخِ چون قمرت روشن کن

 کوچه ها را پر از نسترن و سوسن کن

آسمان خواهش یک جرعه نگاهت دارد

 نه که ما فاطمه هم چشم به راهت دارد
---------------------------------------------------------------------
حضرت ام البنبن(س) :

بیــهوده   نیست  همسفر  امـاده  می کنند
اســپند  را  به  پشــت  در  امــاده  می کنند

این  فاطــــمه  قرار  شد   ام البـــنین   شود
بر  دامنـــــش  اگر  پســـر  امــــاده می کنند

قربان  شدن  فقط  و فـقط  کار عاشـق است
تا  چشم  شـور  هست  سر  اماده می کنند

دیــــگر   برای  دلــهره جایی نمــــانده است
در بیـــشه   زار  شـــیر نر امــــاده می کنند

در  اسمان  فاطــمه چـــون روز روشـن است
وقتــی  برای  شب قــــمر امــــاده می کنند

ائینـــه ی علی ست مبــــــارک کــند خــدا
حـــقا عجـــب یلی ســـــت مبارک کند خـدا
---------------------------------------------------------------------------------------------
امام حسن(ع) :


با  تیــــغ  نـــظر  سیـــنه ســپر امده بــودی
 دنبـــال  سر چـــند  نفــــر   امـــده   بــودی

روبنـــد نیـــا نـــداخته لــشکر  سپر  انداخت
تـــو   در   جـــمــل انــــگار جـگر  امده بودی

در جنگ علی دست  به  شمشیر  نمی برد
وقتی  کـــه تـــو   هـــمراه پــدر  امـده بودی

فرصــت نشد  اصـحاب  کــنار  تـــو  بجـــنگند
تـــو   یـــک تـــنه   انـــقدر قــدر  امده بــودی

که حس من این است لبی نشنه نمی ماند
در کربـــبلا هـــــم تـــــو  اگــــر امده بــودی

من معـــتقدم کربـــبلا جــای تـو خالی ست
جـــای حرم و گــــنبد زیــبای تو خالی ست
---------------------------------------------------------------------------------------------

برچسب ها:
نظر شما
جهـت ارسـال نـظـر کـلیـک کنیـد
آخرین عناوین